SERVIS

záručný servis, pozáručný servis, profylaxie tlačiarní čiarových kódov, inštalácia a konfigurácia dodaných zariadení